FIREFOX

Eigenschappen

Rijptijd: vroeg
FAO NL: S ~210 / K ~210
FAO BEL: S ~200 / K ~200
Korreltype: flint-type
Teeltdoel: korrelmaïs, silo, biogas, CCM
 

  • beste silo-kwaliteit door een hoog energiegehalte en goede restplantverteerbaarheid
  • vroege afrijping met uitstekende kwaliteitseigenschappen
  • uitzonderlijke koude-resistentie
  • voor bedrijven, die de beste voerkwaliteit willen inzetten en een hoog grasaandeel in hun voer hebben

EIGENSCHAPPEN

Morfologie

  • voor alle grondsoorten geschikt, ook voor moeilijkere gronden
  • een vroege uitzaai voor een goede wortelvorming

Zaaiadvies

  • voor alle grondsoorten geschikt, ook voor klei, koude- en natte grondsoorten

Zaaidichtheid

  • zandgrond/lichte bodem: 90.000 – 95.000 planten/ha
  • vochtige, koude grond:    100.000 – 105.000 planten/ha

Resistentie-eigenschappen

stengelbreuk: ++++
zomerlegering: +++
helminthosp. turcicum: +++
stengelfusarium: ++++
kolvenfusarium: ++++

zeer goed = +++++
gemiddeld = +

Toepassing

 12345
CCM
korrelmaïs
silomaïs -kwaliteit-
silomaïs -massa-

Silage-opbrengst

 123456789
totale DS-opbrengst
energieopbrengst
energiegehalte
zetmeelopbrengst
zetmeelgehalte
jeugdontwikkeling
stay-green eigenschappen

Korrelopbrengst

 123456789
korrelopbrengst
totale opbrengst
stengelfusariumresistentie
kolvenfusariumtolerantie
HTR-tolerantie