FERRETO

De silomaïs voor kwalitatief goede opbrengsten per hectare.

Eigenschappen

Rijptijd: vroeg
FAO NL: S ~200 / K ~210
FAO BEL: S ~200 / K ~210
Korreltype: flint-type
Teeltdoel: korrelmaïs, silo, biogas, CCM
 

  • massale dubbeldoeler (silo, biogas)
  • zeer hoge DS-opbrengsten voor volle maïskuilen
  • gering spilaandeel en een goede restplantverteerbaarheid
  • snelle jeugdontwikkeling en een goede standvastigheid

EIGENSCHAPPEN

Zaaiadvies

  • voor koude en natte gronden alsook voor gemengde gronden

Zaaidichtheid

  • zandgrond/lichte locaties: ~ 90.000 planten/ha
  • vochtige, koude locaties: 85.000 – 90.000 planten/ha

Resistentie-eigenschappen

stengelbreuk: ++++
zomerlegering: +++
helminthosp. turcicum: +++
stengelfusarium: ++++
kolvenfusarium: ++++

zeer goed = +++++
gemiddeld = +