CELUNAR

Standvastige siloklopper.

Eigenschappen

Rijptijd: middenvroeg
FAO NL: S ~240
FAO BEL: S ~240
Korreltype: tussensoort (meer het fl int-type)
Teeltdoel: silo, biogas

  • zeer goede standvastigheid ondanks zijn aanzienlijke lengte
  • hoog zetmeel en proteïneaandeel voor een kwaliteitssilo
  • goede restplantverteerbaarheid
  • goede resistentie tegen blad- en stengelziektes

EIGENSCHAPPEN

Morfologie

  • massieve en energierijke maisplant

Zaaiadvies

  • voor alle gronden geschikt

Zaaidichtheid

  • zandgrond/lichte bodem: 80.000 – 90.000 planten/ha
  • vochtige, koude grond: 90.000 – 100.000 planten/ha

Resistentie-eigenschappen

stengelbreuk: +++
zomerlegering: +++
helminthosp. turcicum: ++++
stengelfusarium: ++++
kolvenfusarium: ++++

zeer goed = +++++
gemiddeld = +

Toepassing

 12345
CCM
korrelmaïs
silomaïs -kwaliteit-
silomaïs -massa-

Silage-opbrengst

 123456789
totale DS-opbrengst
energieopbrengst
energiegehalte
zetmeelopbrengst
zetmeelgehalte
jeugdontwikkeling
stay-green eigenschappen

Korrelopbrengst

 12345678
biogasopbrengst
biogasrendement
builenbrand
HTR-tolerantie

Onderzoek snijmais 2019, Samenvatting (3 locaties)