CAMARO

In ieder opzicht hoge opbrengsten.

Eigenschappen

Rijptijd: middenvroeg
FAO NL: S ~230 / K ~240
FAO BEL: S ~230 / K ~240
Korreltype: tussensoort
Teeltdoel: korrelmaïs, silo, biogas, CCM
 

  • allrounder, geschikt voor alle bedrijven
  • zeer hoge restplantverteerbaarheid
  • snel beschikbaar, onbestendig zetmeel voor de pens door een hoog dentmais-aandeel
  • droogteresistent en standvastig

DOWNLOAD INFORMATIE

Titel 123

EIGENSCHAPPEN

Morfologie

  • grote massale planten

Zaaiadvies

  • voor alle grondsoorten geschikt, ook voor droge gronden

Zaaidichtheid

  • zandgrond/lichte bodem: 80.000 planten/ha
  • vochtige, koude grond: 80.000 planten/ha

Resistentie-eigenschappen

stengelbreuk: +++++
zomerlegering: +++++
helminthosp. turcicum: ++++
stengelfusarium: ++++
kolvenfusarium: ++++

zeer goed = +++++
gemiddeld = +

Toepassing

 12345
CCM
korrelmaïs
silomaïs -kwaliteit-
silomaïs -massa-

Silage-opbrengst

 12345678
totale DS-opbrengst
energieopbrengst
energiegehalte
zetmeelopbrengst
zetmeelgehalte
jeugdontwikkeling
stay-green eigenschappen

Korrelopbrengst

 12345678
korrelopbrengst
totale opbrengst
stengelfusariumresistentie
kolvenfusariumtolerantie
HTR-tolerantie

EU-onderzoek korrelmaïs 2020

Offcieel onderzoek korrelmaïs 2019, opbrengst bij 7 planten/m²