MILCH

Voor een extreme melkopbrengst.

Eigenschappen

Rijptijd: vroeg
FAO NL: S ~220 / K ~220
FAO BEL: S ~215 / K ~220
Korreltype: tussensoort (meer het fl int-type)
Teeltdoel: korrelmaïs, silo, biogas, CCM

  • zeer hoge DS-opbrengst gecombineerd een goede restplantverteerbaarheid
  • hoog energie - en zetmeelaandeel
  • snelle jeugdontwikkeling met een sterke wortelbasis

EIGENSCHAPPEN

Morfologie

  • middellange soort met veel kwaliteit

Zaaiadvies

  • voor alle grondsoorten geschikt

Zaaidichtheid

  • zandgrond/lichte bodem: 80.000 – 85.000 planten/ha
  • vochtige, koude grond: 95.000 – 100.000 planten/ha

Resistentie-eigenschappen

stengelbreuk: +++
zomerlegering: +++
helminthosp. turcicum: +++
stengelfusarium: +++
kolvenfusarium: +++
builenbrand: +++

zeer goed = +++++
gemiddeld = +

Toepassing

 12345
CCM
korrelmaïs
silomaïs -kwaliteit-
silomaïs -massa-

Silage-opbrengst

 123456789
totale DS-opbrengst
energieopbrengst
energiegehalte
zetmeelopbrengst
zetmeelgehalte
jeugdontwikkeling
stay-green eigenschappen

Korrelopbrengst

 12345678
korrelopbrengst
totale opbrengst
stengelfusariumresistentie
kolvenfusariumtolerantie
HTR-tolerantie

Offcieel onderzoek snijmaïs 2018, opbrengst bij 11 planten/m²