SHINY

Legt massa in de schaal.

Eigenschappen

Rijptijd: vroeg
FAO NL: S ~220 / K ~220
FAO BEL: S ~210 / K ~210
Korreltype: dent-type
Teeltdoel: snijmais, biogas

  • vult de kuil en de biovergister (veel energie)
  • snel afbreekbaar zetmeel (dent)
  • uitstekende restplantverteerbaarheid
  • flexibel oogstmoment door goede stay-green-eigenschappen

EIGENSCHAPPEN

Morfologie

  • schitterende groene planten met goede stay-green-eigenschappen

Zaaiadvies

  • voor alle grondsoorten geschikt

Zaaidichtheid

  • zandgrond/lichte bodem:    80.000 – 83.000 planten/ha
  • vochtige, koude grond:    88.000 – 98.000 planten/ha

Resistentie-eigenschappen

stengelbreuk: ++++
zomerlegering: ++++
helminthosp. turcicum: +++
stengelfusarium: ++++
kolvenfusarium: ++++

zeer goed = +++++
gemiddeld = +

Toepassing

 12345
CCM
korrelmaïs
silomaïs -kwaliteit-
silomaïs -massa-

Silage-opbrengst

 123456789
totale DS-opbrengst
energieopbrengst
energiegehalte
zetmeelopbrengst
zetmeelgehalte
jeugdontwikkeling
stay-green eigenschappen

Korrelopbrengst

 12345678
korrelopbrengst
totale opbrengst
stengelfusariumresistentie
kolvenfusariumtolerantie
HTR-tolerantie