MENGSEL

Van peulvruchten en mais.

Mais/tuinbonen-mix – Proteïnerijk kuilvoer produceren.

 

Het mengsel van 50% tuinbonen en 50% mais heeft zich bewezen als gewas voor vruchtwisseling en is al officieel erkend door vele onderzoeksinstituten in Duitsland.

Om aan de bepaling voor het Ecologisch Aandachtgebied(EA) te voldoen, mag u een mengsel van mais met tuinbonen uitzaaien. Het aandeel tuinbonen (weging 1,0 hoofdteelt EA, code 311 bij gecombineerde opgave), zorgt ervoor dat u aan uw EA-verplichtingen kunt voldoen.

Voordelen van het mengsel

 • Hoge opbrengst en eiwitrijk kuilvoer, dat de melkkoeien smaakt
 • Hoge opbrengsten, vergelijkbaar met pure-maisteelt
 • De tuinboon (vlinderbloemachtige) heeft een goed bloeieffect en biedt de insecten pollen en nektar (bijenvriendelijk)
 • Telt mee voor Ecologisch Aandachtsgebied (EA)
 • Subsidiabel voor betalingsrechten (code 311)
 • Geringe inzet van gewasbeschermingsmiddelen
 • Lucratiever voor melkveehouders dan graanteelt
 • Mais en tuinbonen hebben een aangepaste korrelgrootte voor optimale zaaiomstandigheden
 • Verminderde ondergrond- en stikstofbemesting ontlast de mestbalans
 • Uitbreiding van de vruchtwisseling, toename van de biodiversiteit, verbetering van het bodemleven
 • Positieve effecten op het boedemleven door de wortels van de tuinboon
 • Voorziet in uw eigen eiwitbehoefte
 • Smakelijk voor herkauwers.
 • Minder kunstmest, ~40 KG minder stikstof per HA als bij mais alleen.
 • Verbeterde pensgezondheid, betere verteerbaarheid van het kuilvoer = betere diergezondheid

Voordelen van veldbonen in vergelijking met stok-/sojabonen

 • Beter bloeieffect (bijenvriendelijk)
 • Minder wildvraat, vooral door hazen en konijnen
 • Trekt de mais niet naar beneden
 • Groeit niet langs de mais omhoog
 • Geen problemen bij het hakselen
 • Goede stevigheid
 • Lagere waterbehoefte

De andere ingrediënten

Het vroege maisras LANDLORD (FAO 220) kan zeer goed tegen kou, is niet gevoelig voor stengelrot of fusarium en heeft een snelle beginontwikkeling. Met LANDLORD is de opbrengst hoog, met een goede voedingswaarde (zie actuele resultaten in de brochure). De veldboon in het mengsel, is stevig, bloeit/rijpt vroeg en beschikt over een hoog opbrengstpotentieel. Beide ingrediënten van het mengsel zijn perfect op elkaar afgestemd en zorgen voor een hoge en voedzame opbrengst.

Mengverhouding: 50% mais + 50% veldbonen
Zaaiperiode: vanaf mei
Zaaidichtheid: 180.000 korrels/ha (3 EH/ha)
Rijenafstand: 75 cm
Afstand in de rij: 7,5 cm Zaaidiepte: 5 cm
Behandeling: standaard (andere behandelingen tasten het zaad aan)
Bemesting: hetzelfde als met alleen mais
Gewasbescherming: met Spectrum Plus tijdens voor-opkomst

Aanbeveling: zaai het mengsel vanaf mei en behandel het tijdens de voor-opkomst met Stomp Aqua of Spectrum Plus. De teelt met het mengsel van peulvruchten en mais is vooral voor melkveehouders lucratiever dan graanteelt. Zo hebben ze namelijk beschikking over extra voer met een goede smaak.