GGO-VERKLARING

Er bestaan nog altijd geen wettelijke GGO-grenswaarden voor klassiek geteeld zaaizaad. Om die reden hanteert de EU een nultolerantie voor GGO's in zaaizaad. Alle bedrijven die zaaizaad verhandelen hanteren eigen kwaliteitsborgingsprocedures om het gebruik van GGO's zoveel mogelijk te vermijden.

euroCORN GmbH heeft de volgende verklaring gepubliceerd:

De rassen die we aanbieden voor seizoen 2023/24 zijn uitsluitend verkregen door middel van klassieke teeltmethoden en zonder gebruik te maken van genetische modificatie.

Al onze partijen zaaizaad worden getest op de aanwezigheid van genetisch gemodificeerde additieven. Bij deze steekproefsgewijze controles is vastgesteld dat ons zaaizaad geen GGO's bevat.

Het zaadgoed van alle euroCORN rassen wordt conventioneel en op natuurlijke weg geproduceerd. Daarbij worden van tevoren maatregelen getroffen om de technisch en biologische zuiverheid te garanderen en de toevallige aanwezigheid van genetisch veranderde organismen zo veel mogelijk te vermijden. Maar omdat de vermeerdering van zaadgoed op het open veld met vrije stuifmeeloverdracht plaatsvindt en deze niet te beïnvloeden valt, is er, ondanks omvangrijke controles, de toevallige aanwezigheid van GGO’s niet 100% uit te sluiten.