M&S-ENERGY-MIX

Toekomstzekere kuilvoerproductie.

In tijden van toenemende droogte komt meer en meer de aandacht te liggen op alternatieven waarmee op een toekomstbestendige manier kuilvoer kan worden geproduceerd, zoals door het telen van sorghum. Sorghum past zich goed aan, heeft in verhouding weinig water, voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen nodig en is net als mais een C4-gewas, dat goed past in hete en droge klimaten.

Door zijn diepe en dichte wortelstelsel is de waterbehoefte van sorghum ongeveer 130 liter per kilo geoogste droge stof. In vergelijking: voor gewone mais is dat ongeveer 160 tot 190 liter. Bij droogtestress kan sorghum de bloeifase vertragen, waarna de plant zich na de droge periode weer herstelt en verder groeit.

Dankzij de intensieve worteling verbetert sorghum de bodemstructuur en kunnen voedingsstoffen, zoals stikstof, uit de diepere lagen worden opgenomen, waardoor de nitraatuitspoeling lager is. De C4-gewassen sorghum en mais van de M&S-Energy-Mengsel bieden uitstekende prestaties op het veld en waarborgen ook in droge zomers een goede kuilvoerproductie.

In één oogopslag:

 • Hogere groenmassa-opbrengst en eiwitrijk kuilvoer
 • Menggewas met soortverwante C4-gewassen
 • Zeer beperkte water- en voedingsstoffenbehoefte
 • Zeer tolerant tegen ziekten en plagen
 • Voor melkveehouders en eigenaren van biogasinstallaties economischer dan graanteelt
 • Aangepaste pillering voor optimale zaaivoorwaarden (probleemloze aflegtechniek)
 • Minder mestinjectie en N-bemesting ontlast de mestbalans
 • Zeer hoge stikstofefficiëntie, te hoge N-bemesting verhoogt de neiging tot legeren
 • Mestinjectie verbetert de beginontwikkeling
 • Lager gebruik gewasbeschermingsmiddelen
 • Uitbreiding van de vruchtopvolging
 • Hogere biodiversiteit
 • Positieve effecten op het bodemleven door diep en fijn wortelstelsel

Mengverhouding: 2:1 (mais: sorghum)
Zaaimoment: vanaf mei (bodemtemperatuur minimaal 12 graden)
Zaaidichtheid: 120.000 korrels/ha (1 eenheid = 80.000 korrels)
Rijafstand: 75 cm
Zaaidiepte: 4 cm
Behandeling: Standaard
Bemesting: hetzelfde als met alleen mais, ook minder mogelijk
Gewasbescherming: Bodem- en bladbemesters toegestaan, na de opkomst mogelijk