HERKULES

Harmonisch afgestemd mengsel voor de winning van voeder uit tussengewas

Zeer hoge opbrengsten en goede voederwaarden: dat belooft het grasmengsel HERKULES van euroCORN. HERKULES is een combinatie van Italiaans raaigras, Gekruist raaigras en Westerwolds raaigras. Dit mengsel van de beste rassen garandeert topprestaties als leverancier van voeder uit tussengewassen en verhoogt het opbrengstpotentieel in vergelijking met eenvoudige mengsels. Vooral in het eerste teeltjaar levert HERKULES hoge opbrengsten aan groene massa en voedingsstoffen.


Het hoofdbestanddeel van het HERKULES-mengsel is het krachtigste voedergras: Italiaans raaigras. Het groeit snel, is zeer energierijk en vormt de ruggengraat van het mengsel. Na het maaien is de regeneratiefase slechts zeer kort. De andere componenten van het mengsel leveren winterhardheid en standvastigheid (Gekruist raaigras) en ruwvoer met goede structuur en enorme groei van massa (Westerwolds raaigras). Westerwolds raaigras in combinatie met Italiaans raaigras heeft zich zeer goed bewezen.

Samenstelling

  • Italiaans raaigras
  • Gekruist raaigras
  • Westerwolds raaigras

Gebruik: tussengewas, ook als 1e snede voorgewas voor mais
Standvastigheid: 1 – 2 vegetaties
Zaaidichtheid: 40 kg/ha
Zaaitijdstip: juni – augustus, september, ook na de maïsoogst