ENERGARCI

Energiebieten zijn een geschikte mogelijkheid om de maisteelt economisch zinvol aan te vullen. De teelt gaat daarbij in een duidelijke richting: hoge droge stofopbrengst en methaanopbrengsten bij goede oogsteigenschappen met weinig meegeleverde grond en goede bewaringseigenschappen. De verblijftijd in de biovergister moet kort worden gehouden, de roer- en pompcapaciteit mag niet beïnvloed worden.

Zogenaamde halfsuikerbieten als ENERGARCI verenigen deze voordelen en daarom bijzonder geschikt voor de voerteelt. Met 8 – 9% suiker en veel voedingsstoffen verhoogt ENERGARCI de energiearme silomais en stimuleert een hoge melkkwaliteit. Ook voor de teelt op moeilijkere locaties en op hoogte zijn halfsuikerbieten geschikt. Door de, in vergelijking met suikerbieten, niet zo diepe maar vaste worteling in de bodem is de oogst van de halfsuikerbiet eenvoudiger, maar vooral ook schoner. Dankzij de gladde schil van de lichte bietenplant kleeft er weinig aarde aan de biet. ENERGARCI is rizomanieresistent en éénkiemig.

Toelatingsresultaten BSA, meejarig ENERGARCI rel. 112

Vergelijking van de gasopbrengst van verschillende veldvruchten