ENERGY-DUO-BEANS-MIX

Eiwitrijke kuilvoerproductie

De Energy-Duo-Beans-Mengsel is geschikt voor de maisintensieve vruchtopvolging en waarborgt een volle kuil met eiwitrijk kuilvoer, voor optimale rantsoenen of voor uw biogasinstallatie. Het mengsel bevat een aandeel bonen, met een gereduceerd gehalte fytohemagglutinine.

Vooral voor melkveehouders en eigenaren van biogasinstallaties is de teelt van de Energy- Duo-Beans-Mengsel economischer dan graanteelt. Hiermee is extra substraat voor de biogasinstallatie of veevoer voor herkauwers beschikbaar.

In één oogopslag:

 • Hogere groenmassa-opbrengst en eiwitrijk kuilvoer
 • Zo'n 15 tot 20% hoger eiwitgehalte onder low-input omstandigheden in vergelijking met enkelvoudige maisteelt
 • Voor melkveehouders en eigenaren van biogasinstallaties economischer dan graanteelt
 • Mooier bloei-effect (bijenvriendelijk)
 • Minder mestinjectie en N-bemesting ontlast de mestbalans
 • Lager gebruik gewasbeschermingsmiddelen
 • Mais en bonen hebben een aangepaste korrelgrootte voor optimale zaai-omstandigheden.
 • Uitbreiding van de vruchtopvolging
 • Hogere biodiversiteit
 • Positieve effecten op het bodemleven door de wortels van de boon
 • Zeer fytohemagglutinine-arme bonen, geschikt als veevoer voor herkauwers

Mengverhouding: 2 : 1 (mais : bonen)
Zaaimoment: vanaf mei
Zaaidichtheid: 120.000 korrels/ha (1 eenheid = 80.000 korrels)
Rijafstand: 75 cm
Zaaidiepte: 5 - 7 cm
Behandeling: Standaard (andere behandelingen tasten het zaad aan)
Bemesting: hetzelfde als met alleen mais, ook minder mogelijk
Gewasbescherming: Met Stomp Aqua en Spectrum tijdens de voor-opkomst (1 tot 2 dagen na het zaaien mogelijk)