KING KONG MOOR

De veenspecialist

Het telen van KING KONG MOOR wordt aanbevolen voor doorzaai in grasnerven met kale plakken, voor overzaai ter stabilisatie van grasnerven en voor tijdelijk grasland. Dit voor honderd procent uit Engels raaigras bestaand grasmengsel is zeer concurrerend en heeft een snelle beginontwikkeling. Voor het KING KONG MOOR-mengsel zijn vooral robuuste en gezonde rassen gekozen en dat garandeert topopbrengsten. Het gebruik van verschillende rijpheidsklassen (vroeg tot laat) waarborgt een gelijkmatige groei. Vooral de late rassen verhogen de gebruiksefficiëntie en de standvastigheid.

De diploïde rassen zorgen voor een hoge grasnerfdichtheid en standvastigheid. Het aandeel tetraploïde grassen produceert hoge suikergehalten en verbetert zo de smakelijkheid. Daarnaast zorgen de ‚tetraploïden‘ voor een verdere prestatieverbetering in de groeifase en verhogen het potentieel voor goed ruwvoer. Deze vooruitgang in telen en solide prestaties van de rassen in het grasmengsel KING KONG MOOR, zoals veengeschiktheid, winterhardheid en uitstekende roestresistente resulteren alles bij elkaar in een goede voederwaarde en dragen zo bij aan een hoge melkproductie.

Voor wie waarde hecht aan kwaliteit en prestatie is het grasmengsel KING KONG MOOR het beste advies!

Samenstelling

  • Engels raaigras, laat tetraploïde
  • Engels raaigras, laat diploïde
  • Engels raaigras, middenlaat tetraploïde
  • Engels raaigras, middenlaat diploïde

Gebruik: doorzaai, overzaai, nieuwe percelen (M-ras)
Standvastigheid: 1 – 5 vegetaties
Zaaidichtheid: 40 kg/ha
Zaaitijdstip: maart – september