MICRO ENERGY

Microgranulaatmest in de zaaivoor bij mais, aardappelen, granen en koolzaad

MICRO ENERGY is een microgranulaatmeststof voor gebruik in mais-, aardappel-, koolzaad en graanteelt, die stikstof, fosfaat, magnesium en zwavel met de micronutriënten borium, mangaan en zink in een goede voor planten passende verhouding verbindt. Hij is als optimale startmeststof direct beschikbaar voor de planten en stimuleert de wortelgroei en de jeugdontwikkeling blijvend.

Voordelen

 • Prijsvoordeel door geringe dosering van slechts 15 kg
 • Besparing op mengmestgift & kunstmest
 • Efficiëntere bemesting en verbetering van de fosforbalans
 • Minder arbeidskosten, omdat er minder meststoffen uitgereden moeten worden
 • Geen aantasting door geringe dosering van slechts 15 kg
 • Zeer goed gebalanceerde micronutriënten (3 % S, 2 % MgO, 1 % Zn, 0,3 % B, 0,2 % Mn)

Hoe werkt MICRO ENERGY?

Door de precieze plaatsering van MICRO ENERGY rechtstreeks aan de korrel/zaad/knol is een directe opname van de voedingsstoffen door de eerste wortels mogelijk. Het geringe opnamevermogen van fosfaat door de wortels bij traditionele rijenbemesting (grotere hoeveelheden fosfaat noodzakelijk) kan hierbij buiten beschouwing worden gelaten. Dus kan de hoeveelheid fosfaat in vergelijking met conventionele bemesting duidelijk gereduceerd worden, zonder het risico van opbrengstverliezen. Alle andere voedingsstoffen hebben dezelfde werking als bij de klassieke rijenbemesting.

Waarom MICRO ENERGY?

Hoe meer minerale fosfaatmeststoffen worden gebruikt, hoe groter de mestafzet is. Door het gebruik van MICRO ENERGY kunnen de gemiddelde kosten voor de mestafzet met ca. € 15/m3 worden verminderd.

De hoge bemestingsefficiëntie van MICRO ENERGY maakt in vergelijking met traditionele bemesting een extra bemesting 6 m2/ha mogelijk. Op die manier kunnen de mestafzetkosten met ca. € 90/ha worden verlaagd. Door de extra mest krijgt de mais dan de beschikking over 4 kg extra ammoniumstikstof en 23 kg extra kalium. Dat zorgt voor een verdere besparing van € 20/ha, wat op een maisperceel van ca. 50 ha kan resulteren in een totale besparing van € 5.500.

Bijzondere kenmerken: humuszuur:

 • vrijmaken van de minerale voedingsstoffen in de bodem
 • verbetering van de biologische activiteit
 • stimulering van de wortelactiviteit en zijn microbiologische omgeving

Voordelen van MICRO ENERGY ten opzichte van traditionele bemesting?

 • De traditionele bemesting kan door een bemesting in de zaaivoor met MICRO ENERGY vervangen worden, zonder daarbij op zetmeel- en energieopbrengst per HA te hoeven inleveren!
 • Vermindering van gebruik van fosfaat per HA van 20 tot 30 kg bij de klassieke bemesting tot ca. 6 – 8 kg bij de bemesting met MICRO ENERGY!
 • Derhalve kan door het gebruik van MICRO ENERGY de bedrijfseigen mest efficiënter ingezet worden op eigen gronden en hoeft deze niet tegen hoge kosten afgevoerd te worden.
 • Vermindering van de werkzaamheden, omdat niet meer de gebruikelijke 100 tot 200 kilo kunstmest per HA , maar slechts 15 tot 20 kilo MICRO ENERGY per HA door de handen gaan
 • Verbetering van de P-balans met ca. 20 kg/ha!

Toelating: EU-meststof

NP (Mg, S) -meststof met borium, mangaan en zink, chloridearm 12 + 40 (+2 +3)

12,0% N hoeveelheid stikstof
→10,0% N ammoniakstikstof
→2,0% N ureumstikstof

40,0% P2O5 ammoniumcitraat – en wateroplosbaar fosfaat
→37,5% P2O5 wateroplosbaar fosfaat (dus meer dan 93% voor de planten beschikbaat fosfaat)

2,0% MgO magnesiumoxide totaal (→2,0% MgO wateroplosbaar magnesiumoxide)
3,0% S zwavel totaal (→3,0% S wateroplosbaar zwavel)

0,3% B wateroplosbaar borium
0,2% Mn wateroplosbaar mangaan
1,0% Zn wateroplosbaar zink + humuszuur

Korrelgrootte:  0,7 – 1,5 mm
Verpakking: 25kg
Dosering (mais): 15 – 20 kg per ha
Dosering (aardappels): 20 – 25 kg per ha
Dosering (graan): 20 – 25 kg per ha
Dosering (koolzaad): 20 – 25 kg per ha