agaHUMIN

agaHUMIN zorgt bij planten voor een hogere CO2-opname uit de lucht en bevordert daardoor de positieve bodemprocessen, voor een beter microklimaat in de bodem. Het resultaat is een goede, humusrijke bodem en een snellere ontwikkeling van stabiele humus, die CO2 bindt. De structuur van de bodem wordt verbeterd en de diversiteit in de bodem neemt toe, wat ervoor zorgt dat biomassa beter omgezet kan worden, zodat deze als voedingsstof voor de planten kan dienen.

Voordelen:

  • Bevordert het bodemleven
  • Verbetert de bodemstructuur
  • Reguleert de pH-waarde in zeer zure en basische bodems
  • Verbetert het waterbergend vermogen
  • Verbetert de kwaliteit van zoute en verontreinigde bodems
  • Verhoogt de beschikbaarheid van macro- en microvoedingsstoffen
  • Verbetert de kwaliteitseigenschappen van de oogstproducten
  • Verhoogt de groeistimulatie
  • Verbetert de voedingsstoffenopname
  • Verhoogt de resistentie tegen ziekten en schade door verbranding of kou

CO2-absorberende landbouw

De agrarische sector wordt gezien als grote uitstoter van broeikasgassen. Door agaHUMIN aan de mest toe te voegen via de roosters in de stal wordt kan worden voorkomen dat deze gassen vrijkomen. Ook de typische, sterke ammoniakgeur verdwijnt. Dat draagt bij aan een verhoogd welzijn en betere gezondheid van de dieren. En van de betere omstandigheden in de stal profiteren ook de medewerkers. De mest heeft een aanzienlijk hoger stikstofgehalte, doordat het stikstof wordt gebonden in de mest. Dat zorgt er tevens voor dat er minder mest nodig is. Aerobe mest heeft daarnaast een positieve invloed op de bodem. agaHUMIN is een natuurlijke nitrificatieremmer.Het toevoegen van agaHUMIN aan de mest, drie weken voor de bemesting, zorgt er tevens voor dat de mest tijdens het uitrijden minder stinkt.

Reduceert de uitstoot van NHen CH4

agaHUMIN is een biostimulant op basis van humusstoffen. agaHUMIN voorkomt dat urease wordt aangemaakt en dat er gassen vrijkomen. agaHUMIN is geschikt voor de biologische landbouw en staat op de FiBL-lijst agaHUMIN in de praktijk agaHUMIN is een hulpmiddel voor de optimalisering.