TIBERIUS

Gewoonweg prachtig: veel massa & veel graan

Eigenschappen

Rijptijd: vroeg
FAO NL: S ~220 / K ~230
FAO BEL: S ~220 / K ~230
Korreltype: tussensoort
Teeltdoel: korrelmaïs, silo, biogas, CCM
 

  • zeer hoge drogestofopbrengst
  • zeer hoge graanopbrengsten
  • voor rantsoenen met een groot grasaandeel
  • goede droogteresistentie

DOWNLOAD INFORMATIE

EIGENSCHAPPEN

Morfologie

  • prachtige kolven en krachtige planten

Zaaiadvies

  • voor alle grondsoorten geschikt, ook voor droge gronden

Zaaidichtheid

  • zandgrond/lichte bodem: 90.000 planten/ha
  • vochtige, koude grond: 92.000 – 95.000 planten/ha

Resistentie-eigenschappen

stengelbreuk: ++++
zomerlegering: ++++
helminthosp. turcicum: +++
stengelfusarium: ++++
kolvenfusarium: ++++

zeer goed = +++++
gemiddeld = +

Toepassing

 12345
CCM
korrelmaïs
silomaïs -kwaliteit-
silomaïs -massa-

Silage-opbrengst

 123456789
totale DS-opbrengst
energieopbrengst
energiegehalte
zetmeelopbrengst
zetmeelgehalte
jeugdontwikkeling
stay-green eigenschappen

Korrelopbrengst

 123456789
korrelopbrengst
totale opbrengst
stengelfusariumresistentie
kolvenfusariumtolerantie
HTR-tolerantie

Officieel onderzoek snijmaïs 2020 (4 locaties)

Officieel onderzoek snijmaïs 2020, Samenvatting (13 locaties)

Officieel onderzoek snijmaïs 2019, Samenvatting (13 locaties)